Logo Żochowski, Zaręba i Wspólnicy Sp z o.o. Logo
ramka
:: O nas

:: Oferta

OFERTAUsługi księgowe


Świadczone usługi dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klientów, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko i zwiększamy komfort prowadzenia działalności.


Nasze usługi w zakresie księgowości obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo księgowe,
 • księgowość finansową i rachunkowość zarządczą,
 • księgowość płacową,
 • administrowanie dokumentacją pracowniczą,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów,
 • administrowanie należnościami,
 • controlling i systemy informacji zarządczej,
 • bieżące wewnętrzne raportowanie.

Bieżącym prowadzeniem księgowości jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa księgowi.


Sporządzamy raporty i informacje z zakresu rachunkowości zarządczej w języku polskim, niemieckim i/lub angielskim.


Ponosimy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych nam zgodnie z umową. Gwarantujemy poufność posiadanych informacji.


Usługi nasze świadczymy również w siedzibie Klienta.
Doradztwo podatkowe


Nasi doradcy łączą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. Oferujemy przeglądy ewidencji podatkowych i księgowych w celu ograniczenia ryzyka podatkowego. Proponujemy przy tym sposoby rozwiązania problemów i wypracowujemy bardziej efektywne rozwiązania na przyszłość.

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w szczególności osób zagranicznych, a także polskich i zagranicznych kadr zarządzających,
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej.
 • opracowanie dokumentacji podatkowej zgodnej z ustawowymi wymogami oraz wspierającej stanowisko podatnika,
 • opracowanie i wdrożenie właściwej polityki cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych.
 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym i podatkowym w roli pełnomocnika lub doradcy,
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie działalno ci doradztwa podatkowego oferujemy także weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych poprzez audyty i przeglądy podatkowe.
Szkolenia


Stawiając zawsze za priorytet najwyższą jakość usług szkoleniowych firma nasza tworzy autorskie programy szkoleń cieszące się dużym uznaniem wśród klientów. Specjalizujemy się w szkoleniach:

 • dla kadry finansowo - księgowej z zakresu rachunkowości, w tym wdrażania i stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego i podatków,
 • dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz kadry menedżerskiej spółek kapitałowych z zakresu problemów nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, finansów i sprawozdawczości finansowej.

Dzięki ścisłej współpracy doradców podatkowych i prawnych oraz ze względu na prowadzenie księgowości gwarantujemy kompleksową obsługę oraz pełną ochronę Państwa interesów.

:: Ludzie

:: Rekrutacja

:: Kontakt
nota prawna (C) 2007, Żochowski, Zaręba i Wspólnicy Sp. z o.o. Deutsche version Deutsche version English version English version